• شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

  • امام صادق علیه السلام: مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.