RSS

بایگانی | فروردین, ۱۳۹۶

لیلة الرغائب چگونه شبی است؟

۱۰ فروردین ۱۳۹۶

۰ نظر

«رجب» ماه خداست؛ ماه پر بركتی است كه اعمال بسیاری برای آن ذكر شده است. پیامبراكرم صلوات الله علیه فرمود: هر كس یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، مستوجب خشنودی خدا می شود و غضب الهی از او دور می گردد و دری از درهای جهنم بر روی او بسته می شود. اعمال […]

ادامه مطلب ...